Hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail cho Wordpress
Hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail cho Wordpress

Việc thiết lập SMTP của Gmail cho Wordpress để gửi mail trong trường hợp hosting không thể gửi mail (chức năng chính của hosting không dùng để gửi mail), vì vậy TUVANWEB sẽ hướng dẫn quý khách việc cấu hình chi tiết để gửi mail trên mã nguồn Wordpress.