Tìm kiếm nhanh

Quy trình đăng ký tên miền .VN đang được giữ chỗ

Hướng dẫn quy trình đăng ký tên miền .VN đang được giữ chỗ nhanh chóng

Nguyên tắc bảo vệ tên miền “.vn” được quy định chi tiết tại Điều 8 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT ngày 18/8/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông, bao gồm các nội dung sau:

- Bảo vệ tất cả các cấp của tên miền “.vn” liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bao gồm

   + Tên miền là tên các địa bàn quan trọng thuộc khu vực biên giới, tên các đảo, quần đảo, tên biển, vùng biển Việt Nam.

   + Tên miền là tên các địa danh của Việt Nam đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.

   + Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội (Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Công đoàn Việt Nam; Hội Nông dân Việt Nam; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Hội Cựu chiến binh Việt Nam,…).

- Các tên miền liên quan đến hoạt động bảo đảm an ninh, quốc phòng, ngoại giao của đất nước.

- Các tên miền khác cần được bảo vệ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến các tên miền được quy định tại Khoản 1 ở trên có trách nhiệm đăng ký, giữ chỗ bảo vệ tên miền với Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC).

- Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh sách các tên miền được ưu tiên bảo vệ.

- VNNIC giữ chỗ, bảo vệ các tên miền trong danh sách được phê duyệt.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không liên quan đến tên miền được bảo vệ quy định tại Khoản 1 ở trên không được đăng ký các tên miền được bảo vệ.

Quy trình thực hiện đăng ký tên miền .vn đang được giữ chỗ

Các bước thực hiện

Kiểm tra tên miền đăng ký

- Trách nhiệm: Cơ quan, tổ chức

- Mô tả: Tên cơ quan, tổ chức có nhu cầu đăng ký tên miền đang được giữ chỗ trùng với tên chủ thể khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS

Hoàn thiện thủ tục đăng ký

- Trách nhiệm: Cơ quan, tổ chức - TUVANWEB

- Mô tả: 

Hồ sơ đăng ký tên miền đang được giữ chỗ bao gồm:

(1) Bản khai đăng ký (hoặc hợp đồng giữa chủ thể và NĐK) theo mẫu

(2) Các giấy tờ khác (nếu có).

Lưu ý: Trường hợp cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký tên miền khác với tên chủ thể đã được giữ chỗ (khi tra cứu tên miền thông qua WHOIS) thì phải cung cấp giấy ủy quyền của chủ thể (hoặc các giấy tờ khác liên quan chứng minh mối liên hệ giữa cơ quan, tổ chức làm thủ tục đăng ký với chủ thể tên miền)